globe_security-diensten-communicatie-beveiliging-header

Verkeersplan

Met een gedegen verkeersplan brengt u alle verkeerszaken in kaart en garandeert u de hoogste verkeersveiligheid rondom uw evenement of tijdens infrawerkzaamheden en wegomleidingen.

Een verkeersplan bij een evenement is in een aantal gevallen onderdeel van het mobiliteitsplan. Het mobiliteitsplan is veel breder en houdt bijvoorbeeld ook rekening met mogelijkheden die niet specifiek aan verkeer gerelateerd zijn (openbaar vervoer of piekdemping).

Het verkeersplan is erop gericht om het verkeer dat naar het evenement of wegomleiding komt en wat er van weggaat, zo goed mogelijk te beheersen. Hiervoor wordt geanalyseerd hoeveel bezoekers naar het evenement komen en op welke vervoerswijze (met de auto, met de fiets, per trein of lopend).

Verkeersveiligheid

Eveneens wordt gekeken naar verkeersveiligheid en parkeren. Zo nodig kan het doorgaande verkeer worden omgeleid. In het verkeersplan wordt deze analyse gekoppeld aan de beschikbare infrastructuur, zoals de wegen in de omgeving. Vervolgens worden de maatregelen opgesteld, in overleg met u als opdrachtgever. 

Bordenplan en parkeerbegeleiding

Aan de hand van de analyse kan indien nodig een bordenplan en/of een parkeerplan worden opgesteld. Het bordenplan geeft aan welke borden op welke plaats komen. In het parkeerplan wordt aangegeven welke parkeerplaatsen beschikbaar zijn, hoe deze ingericht kunnen worden, hoe de (loop)route naar het evenemententerrein is en hoeveel en waar uw medewerkers of vrijwilligers komen te staan. Wij kunnen daarvoor ook uw medewerkers voorzien van een instructie (vaak in samenwerking met de politie). 

 

Bel voor een afspraak met: 0314 - 62 48 89

globe_security-diensten-communicatie-unit-kolom-large